DILANI WEBÁRUHÁZ ÜZLETI SZABÁLYZATA

I. Fogalom meghatározások

A szabályzatban használt fogalmak jelentése következő:

1. Vevő - nem vállalkozói minőségben szereplő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli, önálló jogokkal rendelkező szervezeti egység, mely az Internetem áruház keretében megrendelést tesz,

2. Fogyasztó – Polgári törvénykönyv 22 cikk (1) bekezdése értelmében vállalkozóval jogi eljárást végző természetes személy, amelynek az üzleti vagy szakmai tevékenysége nem kötődik össze a jogi eljárással;

3. Polgári törvénykönyv -  1964. április 23-án hatályba lépett törvény (2016 évi közlöny, 380 sz. egységes szerkezetbe foglalt szövege módosításokkal);

4. Szabályzat – DILANI áruház internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatás nyújtásának jelen szabályzata;

5. Webáruház (Áruház) - www.dilani.hu webcímen elérhető internetes szolgáltatás, amelyen keresztül vevő a rendelését leadhatja;

6. Áru - az internetes áruházban bemutatott termékek;

7. Adásvételi szerződés – a DILANI webáruház és Vevő között, webhelyen keresztül megkötött, Polgári törvénykönyv értelme szerinti értékesítési szerződés;

8. A fogyasztói jogokról szóló törvény – 2014. május 30-án hatályba lépett, fogyasztói jogokról szóló törvény (2014 évi közlöny 827 sz. módosításokkal);

9. Az elektronikus szolgáltatások szóló törvény - 2002. július 18-án hatályba lépett, az elektronikus szolgáltatások szóló törvény (2016 évi közlöny, 1030 sz. egységes szerkezetbe foglalt szövege, módosításokkal);

10. Megrendelés – vevő szándéknyilatkozata, amelynek közvetlen célja adásvételi szerződés megkötése, és amely különösen az áru típusát és mennyiséget határozza meg.

II. Általános rendelkezések

1. Jelen szabályzat meghatározza a www.dilani.hu webcím alatt működő webáruház felhasználási feltételeit.

2. Jelen szabályzat a fogyasztói jogokról szóló törvény 8. Cikkben említett szabályzata.

3. www.dilani.hu  webcímen működő DILANI webáruházat Breder Polska cég üzemelteti, melynek a székhelye ul. Poznańska 98/2, 62-040 Puszczykowo, Lengyelország, adószáma: 7791010836, CEIDG lengyel vállalkozók nyilvántartásába bejegyzett.

E-mail: bolt@dilani.hu; telefon: +48 609 128 233

4. Jelen szabályzat meghatározza különösen:

- a webáruház keretében történő regisztrációt és a fiók használatának szabályait;

- a webáruház keretében, elektronikus úton tett megrendelés feltételeit és szabályait;

- adásvételi szerződések megkötésének szabályait, a webáruház szolgáltatás nyújtása keretében;

5. Alkalmazandó jogszabályokkal összhangban DILANI webáruház fenntartja a jogot, hogy az interneten keresztül történő szolgáltatás nyújtását 18 éven felülieknek ajánlja. Ez esetben a potenciális vevőket tájékoztatjuk.

6. A vevőknek bármikor van lehetőségük hozzáférni a jelen szabályzathoz www.dilani.hu főoldalán található rámutató link segítségével, ami letölthető és kinyomtatható.   

III. Webáruház használatának alapelvei

1. A webáruházba a regisztráció opcionális. A vevő megteheti a megrendelését regisztráció nélkül is az áruházban, miután megismeri és elfogadja a jelen előírásokat. 

A regisztráció a webáruház egyik oldalán megjelenő bejelentkezési űrlap kitöltésével és elfogadásával történik.

A regisztráció feltétele az előírások tartalmának elfogadása, valamint a kötelezőeknek jelzett személyi adatok megadása.

A DILANI webáruház elveheti a vevőtől a webáruházban történő vásárlás jogát, valamint korlátozhatja a hozzáférését, részben vagy egészében a webáruház készleteihez, azonnali hatállyal abban az esetben, ha a vevő megsérti a szabályokat, különösen, ha:

- bejelentkezés közben webáruházba a valóságnak nem megfelelő, nem pontos vagy nem aktuális adatokat adott, megtévesztve vagy megsértve a harmadik személy jogait,

- a webáruház közvetítésével elkövette a harmadik személy javai megsértését, különösen a webáruház más vevőinek személyi javait,

- más olyan viselkedéseket követett el, melyeket a DILANI webáruház elismerhet úgy, hogy nem felelnek meg az érvényben lévő jogi előírásoknak, a webhálózat használat alapelveinek, alkalmazásának vagy a DILANI webáruház jógirét sérti,

Az a személy, akitől elvették a webáruház használatának jogát, nem kezdeményezhet ismételt bejelentkezést előzetes DILANI webáruház hozzájárulása nélkül.

2. A weboldali szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatások és adatok biztonságos nyújtása érdekében a webáruház olyan műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosít, hogy azok megfeleljenek a nyújtott szolgáltatások biztonságának, különösen olyan eszközöket, melyek akadályoztatják a jogosulatlan személyek hozzáférését a weboldalon tárolt személyi adatokhoz és azok módisításához.

3. A vevő kötelezett különösen arra, hogy:

- oly módon vegye igénybe a webáruházat, hogy megfeleljen a Lengyel Köztársaság területén érvényben lévő előírásainak, az előírások határozatainak, valamint a weboldal használati alapelveinek. 

- a jogi előírások által tiltott tartalmak elmulasztása és nem továbbítása, pld. erőszakot hirdető tartalmak, harmadik személyek rágalmazását és személyi javai valamint más jogainak sértését. 

- úgy vegye igénybe a webáruház használatát, hogy ne zavarja annak működését, különösen használva a megjelölt programozást és berendezéseket, 

- ne kezdeményezzen olyan tevékenységeket, mint: a webáruház keretében nem rendelt kereskedelmi tájékoztatások elhelyezése és hirdetése (spam),

- igénybe vegye a webáruházat oly módon, hogy ne legyen ártalmas más vevők és a DILANI webáruház részére,

- a webáruház keretében mindenféle tartalmakkal éljen csak a saját használatára.

IV. Eladási szerződéskötés folyamata 

1.  Szerződéskötés webáruházi forgalmazás közvetítése céljából be kell lépni a www.dilani.hu  weboldalra és megtenni az árú kiválasztást elkövetve a következő műszaki tevékenységeket a vevő részére mutatott nyilatkozatok és a weboldalon megjelenített  információk alapján.

2. A vevő által megrendelt árúk kiválasztása megtörténik a kosárba helyezésükkel.

3. A megrendelés intézése közben – addig, míg nem nyomják meg a megrendelés igazoló gombját – a vevőnek lehetősége van módosítani a bevezetett adatokat, valamint a kiválasztott árut. Ennek megfelelően igazodni kell a vevő részére megjelenő nyilatkozatokhoz valamint a weboldalon elérhető információkhoz. 

4. Miután a webáruházat használó vevő megkapja az összes nélkülözhetetlen adatot, megjelenik a megrendelt árú összege. A benyújtott megrendelés összege tartalmazni fogja többek között kiválasztott áru vagy szolgáltatás leírását, az összesített árat valamint az összes más költségeket. 

5. A megrendelés küldéséhez szükséges a szabályok tartalmának elfogadása, a személyi adatok megadása melyek jelezve vannak, mint kötelezők, valamint a megrendelés benyújtása gomb megnyomása.

6. A weboldalon az árúkról megadott információk egyben a webáruház ajánlatát képezik, a polgári törvénykönyv 66 § értelmében.  A vevő általa elküldött megrendelés egyben szándéknyilatkozat a DILANI webáruházzal való adásvételi szerződés megkötésére a szabályzat tartalmának megfelelően.
A szerződést megkötöttként kezelik abban a pillanatban, mikor megérkezik a vevő megrendelése a webáruház informatikai rendszerébe azzal a feltétellel, hogy a megrendelés megegyezik a szabályzattal. A szerződés megkötése után a vevő e-mail értesítést kap, mely tartalmazza a megrendelés lényeges elemeinek visszaigazolását.

7. Az adásvételi szerződés lengyel vagy magyar nyelven van megkötve, melynek tartalma megfelel a szabályzatnak.

8. A vevők hozzáférhetnek a jelen Szabályzathoz minden időben a www.dilani.hu weboldal fő oldalán elhelyezett letöltés segítségével, ahonnan az letölthető és kinyomtathatói.

Rögzítés, bebiztosítás, hozzáférhetőség, valamint az adásvételi szerződés lényeges megállapításainak visszaigazolása a vevő részére a vevő által megadott e-mail címre küldve történik, valamint az csatolva van a visszaigazoláshoz, a megrendelés kimutatás és az eladási okmány kinyomtatva az árut tartalmazó küldeményhez.

V. Szállítás

1. Az áru kiszállítás korlátozódik a Magyarország, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Hollandia, Luxemburg, Litvánia, Szlovákia területeire, és vevő által megrendelés során megadott címre történik.

2.  A megrendelt áru kiszállítása futárszolgálattal történik.

A megrendelt áruk személyes átvételére nincs lehetőség.

A megrendelt áruk szállítás költségeit DILANI webáruház viseli.  A vevő által e-mailben küldött előzetes jóváhagyását követően, felár fizetésével, áruház teljesíthet szállítást az V.1 pontban említett országoktól eltérő országokba.  

3.  Szállítási határidő 3 - 7 munkanap, ami a vevő kifizetésének beérkezéstől számit.

4.  A szállítás során történő áru sérülése.

Vevő, aki a leendő fogyasztó: a távolból történő fogyasztói vásárlás esetén az áru véletlen sérülésével, illetve szállítás során eltűnésével kapcsolatban fennálló kockázatot az eladó viseli. Amennyiben az áru átvételénél észreveszik annak szállítása során bekövetkezett sérülését, kérjük, haladéktalanul vegyék fel az áruházunkkal a kapcsolatot.  A reklamáció benyújtása rendelkezéseit jelen szabályzat VIII. pontja tartalmazza.

VI. Árak és fizetési módok

1. Az áru árak magyar forintban (HUF) megadott árak, és tartalmazzák az összes költségtényezőt, beleértve az ÁFÁ-t (lengyel jogszabállyal összhangban álló áfa kulcs kiemelésével), esetleges vámköltséget valamint esetleges egyéb költségtényezőket.

2. Következő fizetési módok állnak a vevő rendelkezésére:

- banki átutalás

- PayPal rendszeren keresztül fizetés

bankkartyával

VII. A szerződéstől való elállási jog

 1. Önnek14 napon belül joga van bármilyen okból, indoklás nélkül elállnia szerződéstől.  
 2. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az árut átveszi.
 3. Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban értesítenie kell bennünket. Nyilatkozatot postázza a következő címre: Breder Polska, ul. Poznańska 98/2, 62-040 Puszczykowo, vagy küldje emailben: bolt@dilani.hu
 4. Ön felhasználhatja az elállási nyilatkozat mintát, ez azonban nem kötelező.
 5. Az elállási határidő betartása érdekében elegendő, ha az időtartam lejárta előtt elküldi azelállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítését.
 6. A szerződéstől elállás esetén, amennyiben minden vásárolt terméket visszajuttat, vagyis a teljes szerződéstők eláll, a szerződés teljesítéséből adódó teljes szállítási költség visszatérítésre kerül.                   Az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az árú kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adta; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk az árúkat, vagy Ön bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 7. A vevő köteles az árúkat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállásra vonatkozó értesítést számunkra történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az alábbi címen leadni: Breder Polska, ul. Poznańska 98/2, 62-040 Puszczykowo, Lengyelország. A határidő akkor számít betartottnak, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat
 8. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségét, azaz csomagolási, biztosítási és fuvarozási költséget, vevő viseli.
 9. Vevő csak akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 10. Javasoljuk, hogy az elállási nyilatkozatban adja meg a bankszámlaszámát, amelyre visszatérített összeget utalunk.  A szerződéstől való elállás az összes megrendelt árut érinthet vagy annak részeit.

Szerzödés elállási nyilatkozatminta 

VIII. Árúkat érintő reklamáció

1. DILANI webáruház mint eladó felel, a vevő, mint fogyasztó előtt a Polgári Törvénykönyv 22 (1) cikkelye értelmében szavatosság címén hiányosságokért a Polgári Törvénykönyvben meghatározott keretben, különösen az 556 valamint 556 (1)- 556 (3) cikkelyekben és a Polgári Törvénykönyven következőiben.

2. A reklamált termékeket el kell küldeni az alábbi címre: Breder Polska, ul. Poznańska 98/2, 62-040 Puszczykowo, Lengyelország, e-mail: bolt@dilani.hu, a vásárlási igazolással és kitöltött reklamációs űrlappal, melynek a mintája elérhető az áruház weboldalán. Ki kell benne fejezni o követelés kielégítésének módját.

3.  Ha az áru nem felel meg a szerződésnek, a vevő követelheti a szerződés szerinti állapot elérését díjmentes javítás útján vagy kicserélve újra, hacsak a vevő által kiválasztott mód - hogy elérjék a szerződésszerinti állapotot - lehetetlen vagy túl nagy költségekkel jár.

4.  A szavatosság nem foglalja magába a gondatlan vagy rossz használatból, vagy a nem megfelelő tárolásból adódó sérüléseket, valamint mindenféle, véletlen vagy akaratlagos mechanikus sérüléseket átvágás, szakadás, átszúrás stb.) .

5.  A reklamált terméket saját költségre kell visszaküldeni, mely a megalapozott reklamáció elfogadása esetén vissza lesz fizetve a vevőnek.

6.  Abban az esetben, amikor a reklamáció nem lett elismerve, a küldemény költsége nem lesz megtérítve a vevőnek.

7. A DILAN webáruház kötelezi magát, hogy minden reklamációt megvizsgál bejelentéstől 14 napi határidőben. Ha a reklamáció nem lesz megvizsgálva a fenti határidőben, akkor indokoltnak minősül.

Reklamáció lap minta  

IX. Reklamációk az elektronikus szolgáltatások keretében

1. A DILANI webáruház lépéseket tesz az áruház teljesen helyes működése érdekében, aktuális műszaki ismeretek hatáskörében, és vállalja, hogy elfogadható időn belül elhárítja a vevő által bejelentett minden hibát.

2. Vevő köteles minden hibát, illetve a weboldal működésének megszakadását annak felfedezését követőenhaladéktalanulDILANI webáruházat értesíteni.

3. A vevő írásban bejelentheti az áruház működésével kapcsolatos hibákat, a alábbi címen: Breder Polska, ul. Poznańska 98/2, 62-040 Puszczykowo, Lengyelország, email: bolt@dilani.hu

4. A reklamáció esetén vevő köteles az áruház működésével kapcsolatos hibát és annak fellépésének időpontját leírni, meg kell adnia a nevét és a lakcímét.

5. A DILAN webáruház kötelezi magát, hogy minden reklamációt megvizsgál bejelentéstől 14 nap határidőn belül.  Ha a reklamáció nem lesz elbírálva a fenti határidőben, akkor a reklamáció indokoltnak minősül.

 

X. Bíróságon kívüli panaszok vizsgálatának módjai és jóvátétel

1. Tájékoztatjuk, hogy a vevőnek, aki egyben fogyasztó a következő bíróságon kívüli lehetőségek szolgálnak a reklamációk megvizsgálására valamint jóvátételre:

 • Lehetőség van indítvánnyal fordulni közvetítési eljárás elkezdésére w Vajdasági Kereskedelmi Felügyelőség Ellenőréhez 
 • Indítvánnyal fordulni a megkötött eladási szerződést érintő vita kérdések megvizsgálására az Állandó Békítő Fogyasztói Bírósághoz mely a megfelelő Vajdasági Kereskedelmi Felügyelőségnél működik.
 • A fogyasztó fordulhat úgyszintén a Körzeti/Városi Fogyasztói Jogok Szószólójához díjmentes segítségért, vagy társadalmi segély szervezethez, melynek alapszabályában van a fogyasztó védelme (többek között a Fogyasztói Szövetség, a Lengyel Fogyasztók Egyesülete).
 • Az Európai Bizottság hozzáférhetőséget, platformot biztosit a viták on-line rendezéséhez  ( ODR platform). A hozzáférhetősége a  http://ec.europa.eu/consumers/odr/  cím alatt. 
 • Határon túli viták eldöntésében segitéséget nyújt az Európai Fogyasztói Központ (ECK).

 

2. A fogyasztó a bíróságon kívüli reklamációk megvizsgálása és a jóvátétel lehetőségeiről részletes tájékoztatást, valamint hozzáférési lehetőségeket ezekhez az eljárásokhoz adnak az elérhető körzeti/városi fogyasztók szószólói, társadalmi segély szervezetek, melyeknek feladata a fogyasztót védeni székhelyein és a honlapjaikon, a Vajdasági Kereskedelmi Felügyelőségek Ellenőrei illetve a: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. honlap cím alatt.  

3. A bíróságon kívüli panaszok vizsgálata és a jóvátétel lehetőség használatának önkéntes jellege van és csak akkor lehetséges, ha ehhez mindkét fél ehhez hozzájárul.

XI. Záró rendelkezések

1. A vitás kérdések eldöntésére illetékes bíróság, a területileg illetékes bíróság (általános vagy alternatív illetékesség) polgári perrendtartásról szóló törvény szerint.

2. A DILANI webáruház és a vevő, aki nem fogyasztó közötti esetleges jogvitákat, székhelyünk szerinti, illetékes bíróság dönti el.

3. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében alkalmazandó jog rendelkezéseit tekintik irányadónak, különösen 1964. április 23-án hatályba lépett törvény- Polgári törvénykönyv (2016 évi közlöny, 380 sz. egységes szerkezetbe foglalt szövege módosításokkal), valamint 2014. május 30-án hatályba lépett, fogyasztói jogokról szóló törvény (2014 évi közlöny 827 sz. módosításokkal). Bármilyen vásárlói jog és az általánosan alkalmazandó szabályok ellentmondásai esetén, az általánosan alkalmazandó lengyel jogszabályok irányadóak.

 

Dilani webáruház üzleti szabályzata